Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemků p. č. 414/3 a 414/3, a části pozemku p. č. 414/12, vše k. ú. Popovice nad Rokytnou
Požadovaná cena
80000
Platnost do
2019-12-30
Telefon
972235335
E-mail
CermakovaV@szdc.cz
Osoba
Bc. Veronika Čermáková
Útvar
O31
Katastrální území
Popovice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč