Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemková parcela č. 753/2 v k. ú. Soběchleby u Krupky, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace o výměře 60 m2, zaplasné na LV č. 60
Požadovaná cena
6540
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Nerglová Radomíra
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Soběchleby u Krupky, Krupka, okres Teplice