Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná o pozemek st.p.č. 1103, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1050 m2, zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Vzhledem k charakteru je pro hospodaření VLS nevyužitelný. Budova na pozemku je ve vlastnictví paní Iwony Fiedorowicz a pana Boguslawa Szymańskí, kterým byl pozemek v rámci předkupního práva nabízen čtyřikrát.
Požadovaná cena
63000
Platnost do
2019-12-30
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník