Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 3494, ostatní plocha, o výměře 252 m2. Je zastavěn stavbou vodní nádrže ve vlastnictví p. Karla Ščudly. Je zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka v areálu bývalého muničního skladu Mikulovice.
Požadovaná cena
20160
Platnost do
2019-12-30
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník