Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemková parcela č. 1580/20 - druh pozemku ostatní plocha - komunikace, která vznikla geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 1580/1 - vodní plocha
Požadovaná cena
2310
Platnost do
2020-01-03
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Velké Poříčí, Velké Poříčí, okres Náchod