Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej části pozemku p.č. 1144/1 (dle GP p.č. 1144/7) v k.ú. Vracov
Požadovaná cena
144000
Platnost do
2020-01-03
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Vracov, Vracov, okres Hodonín