Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 196/6 v k.ú. Dačice o výměře 154 m2, druh pozemku - ostatní plocha, vzniklý z GP č. 2932-8721/2019, oddělením z pozemku parc č. 196/1
Požadovaná cena
167880
Platnost do
2020-01-06
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Dačice, Dačice, okres Jindřichův Hradec