Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - LČR
Popis
P.p.č.st. 438 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. - objekt lesního hospodářství, p.p.č. 312/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1.124m2, v k.ú. a obci Čeperka. Objekt jednopodlažní, nepodsklepený, postaven jako přístřešek se zděnou vestavbou obdélníkového tvaru se dvěmi místnostmi užívanými jako sklad. Objekt je poškozen pádem stromu po vichřici. Svislé nosné kce jsou vyzděny z cihel, základy betonové, stropní kce keramické s rovným podhledem. Střecha je tvořena dřevěným sedlovým krovem, střešní krytina – azbestocementové vlnité desky. Klempířské prvky - pozink. plech. Okna a dveře jsou dřevěné, vrata plechová. Podlahy jsou betonové. Objekt není vytápěn. Objekt napojen pouze na veřejný rozvod elektřiny. Nemovitost není zatížena nájemním vztahem. Objekt se nachází poblíž obce Čeperka.
Požadovaná cena
1264000
Platnost do
2020-01-07
Telefon
725257319
E-mail
petr.valtera@lesycr.cz
Osoba
Ing. Petr Valtera
Útvar
KŘ Choceň
Katastrální území
Čeperka, Čeperka, okres Pardubice