Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek st. parc. č. 958/2 o výměře 16 m2, s druhem pozemku zastavěná plocha, • pozemek parc. č. 699/3 o výměře 911 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. 699/5 o výměře 547 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. 700/3 o výměře 404 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 923, pro katastrální území Rudník a obec Rudník.
Požadovaná cena
263700
Platnost do
2020-01-05
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Rudník, Rudník, okres Trutnov