Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o prodej pozemku p.č. 163, ostatní plocha, 111 m2 , nacházející se v CHLÚ Březové Hory-Vysoká Pec, v kategorii poddolování C, nelze využít k výstavbě, omezený přístup k pozemku.
Požadovaná cena
18.850
Platnost do
2020-01-09
Telefon
318644132
Osoba
Ing.Klierová
Útvar
o.z. SUL
Katastrální území
Březové Hory, Příbram, okres Příbram