Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Jedná se o bezúplatný převod práva hospodařit k pozemkům určených k plnění funkce lesa státnímu podniku Lesy České republiky (dle §17e zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem jsou: pozemky p.č. 3242/5, 3241/2, 3238/1, 3236/2, 3144/77, 3144/66, 3143/5, 3143/1, 3141/2, 3141/1, 3103/1, vše v k. ú. Poštorná, dále p.č. 2458/18 k.ú. Havlíčkův Brod, p.č. 6411/2 k.ú. Mutěnice, p.č. 8849 k.ú. Břežany u Znojma, p.č. 362/5 k.ú. Provodov, p.č. 1027, 1026/2, 1015 vše v k.ú. Rybniště, p.č. 1138/24 k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 473/97 k.ú. Dobronice u Chýnova, p.č. 1087/2, 1086/2, 1084/2, vše v k.ú. Krty, p.č. 1146/10 a 1146/9 v k.ú. Jince, p.č. 4082/4 v k.ú. Benešov u Prahy, p.č. 885/2 k.ú. Otvovice, p.č. 715/1 k.ú. Kovanec, p.č. 666/4 k.ú. Petrovice u Rakovníka, p.č. 1417/9 k.ú. Lužná u Rakovníka, p.č. 525/14 a 525/13 v k.ú. Srby u Tuchlovic, p.č. 2163/26 k.ú. Beroun a pozemky p.č. 794/13 a 794/12, oba v k.ú. Vrapice.
Požadovaná cena
0
Platnost do
2020-01-10
Telefon
972 235 257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Poštorná, Břeclav, okres Břeclav