Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. st.1093/1 zastv. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a p.č. 1423/2 ostatní plocha o výměře 172 m2 vše v k.ú.Dolní Lomná
Požadovaná cena
65000
Platnost do
2020-01-12
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
Lesy ČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek