Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
K. ú. Pařidla pozemek p. č. 130/93 ostatní plocha-jiná plocha vznikla z p.p.č. 130/1ostatní plocha-jiná plocha geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.87-11/2019 pro k. ú. Pařidla, p.p. č. 130/95 ostatní plocha-jiná plocha vznikla z p.p.č. 130/63 ostatní plocha-jiná plocha geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.87-11/2019 pro k. ú. Pařidla, p.p.č. 130/96 ostatní plocha-jiná plocha vznikla z p.p.č. 130/64 ostatní plocha-jiná plocha geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.87-11/2019 pro k. ú. Pařidla, p.p.č. 130/97 ostatní plocha-jiná plocha vznikla z p.p.č. 130/64 ostatní plocha-jiná plocha geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.87-11/2019 pro k. ú. Pařidla, p.p. č. 130/99 ostatní plocha-zeleň vznikla z p.p.č. 130/89 ostatní plocha-zeleň geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.87-11/2019 pro k. ú. Pařidla. Kupní cena je složená z obvyklé ceny za pozemky a zjištěné ceny za porosty.
Požadovaná cena
14999000
Platnost do
2020-01-11
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
ing.Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Pařidla, Most, okres Most