Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Stavební pozemek p. č. 29, zast. plocha a nádvoří o výměře 43 m2 v k.ú. Milíře u Rovné, zcela zastavěn stavbou rod. rekr. č. ev. 45 jiného vlastníka. Stavební pozemek p.č. 3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m2 v k.ú. Milíře u Rovné, z části zastavěn kolnou č.ev. 41, nesoulad s evidencí v KN, kde je kolna vedena jako rekr. objekt.
Požadovaná cena
179050
Platnost do
2020-01-14
Telefon
956 269 115
E-mail
miluse.soltysova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miluše Šoltysová
Útvar
Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Milíře u Rovné, Rovná, okres Sokolov