Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 1242/2 o výměře 74 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. e. – garáž (resp. 4 garáže), na LV č. 1810 u KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov, Katastrální území Stříbro v obci Stříbro. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
873000
Platnost do
2020-01-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Stříbro, Stříbro, okres Tachov