Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. st. 107/2 , zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, v k.ú. Rejštejn, který se nachází pod objektem v majetku jiného vlastníka.
Požadovaná cena
900
Platnost do
2020-01-16
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
Rejštejn, Rejštejn, okres Klatovy