Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 82 o výměře 248 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 55, stavba občanského vybavení, k. ú. a obec Stádlec, na LV č. 463, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2321600
Platnost do
2020-01-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Stádlec, Stádlec, okres Tábor