Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 76 o výměře 420 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíhož součástí je i stavba č.p. 67, stavba občanského vybavení a pozemek parc. č. 13, o výměře 759 m2, zahrada, k.ú. a obec Český Šternberk, na LV č. 156, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1205110
Platnost do
2020-01-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Český Šternberk, Český Šternberk, okres Benešov