Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 165, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 210 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 77 ( na KN – stavba občanského vybavení ), vše zapsané na LV č. 619 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, Katastrální území Horní Maršov, obec Horní Maršov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2250000
Platnost do
2020-01-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horní Maršov, Horní Maršov, okres Trutnov