Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 490/7, 490/23 (dle GP) v k.ú. Doubí u Karlových Var.
Požadovaná cena
322518
Platnost do
2020-01-20
Osoba
Šafaříková
Útvar
Povodí Ohře, státní podnik
Katastrální území
Doubí u Karlových Var, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary