Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o prodej dvou pozemků jako celku - p.č. 41/13, ostatní plocha , 48 m2 a p.č. 632/1, ostatní plocha, 236 m2, nacházejících se v CHLÚ Březové Hory - Vysoká Pec.
Požadovaná cena
144500
Platnost do
2020-02-03
Telefon
318 644 132
Osoba
Ing.Klierová
Útvar
o.z. SUL
Katastrální území
Březové Hory, Příbram, okres Příbram