Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o část pozemku odděleného geometrickým plánem o výměře 137 m2 - ostatní plocha - zeleň.
Požadovaná cena
10467
Platnost do
2020-02-10
Telefon
566593711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Jaroslav Koukal
Katastrální území
Dolní Rožínka, Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou