Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1990/15 Prodej části pozemku p.č. 383 odděleného dle GP, p.č. 383/2 ostatní plocha o výměře 1138 m2.
Požadovaná cena
193460
Platnost do
2020-02-07
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Nové Losiny, Jindřichov, okres Šumperk