Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1813/18 Prodej pozemku p.č. 610/5 , ostatní plocha o výměře 1091m2, odděleného dle Gp z p.č. 610/1 k.ú. Nová Červená Voda
Požadovaná cena
115000
Platnost do
2020-02-14
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@esycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, okres Jeseník