Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1265/10 Prodej pozemku p.č. st. 126 o výmeře 46 m2, pozemek pod stavbou, pozemku p.č. 347/5 ostatní plocha o výměře 323 m2 oddělená dle GP z p.č. 347/4 k.ú. Klepáčov
Požadovaná cena
141000
Platnost do
2020-02-14
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Klepáčov, Sobotín, okres Šumperk