Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1131/18 Prodej pozemku p.č. 109 zast.plocha o výměře 47 m2, p.č. 110 ostatní plocha o výměře 361 m2 k.ú. Rapotín
Požadovaná cena
163200
Platnost do
2020-02-17
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Rapotín, Rapotín, okres Šumperk