Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Geometrickým plánem č. 5226-24/2019 (GP) byly rozděleny původní pozemky p. č. 4925/1 a p. č. 5710/2 a následně vzájemně sloučeny s novými výměrami. Pozemek p. č. 5710/2 (dle GP) tedy vznikl sloučením částí pozemků p. č. 4925/1 a p. č. 5710/2. Nemovitosti se nachází v areálu Pokrok, v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 5710/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2 488 m2 (dle GP; 4925/1 - část o výměře 1 415 m2 a 5710/2 - část o výměře 1 073 m2), p. č. 5709/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2, p. č. 5710/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 893 m2, p. č. 5711/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 988 m2. Prodávané pozemky tvoří jednotný funkční celek.
Požadovaná cena
1070850
Platnost do
2020-02-15
Telefon
606 146 618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
Oddělení obchodu
Katastrální území
Petřvald u Karviné, Petřvald, okres Karviná