Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemky p. č. 1082/1 (ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 121 007 m2), p. č.1082/19 (vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 76 121 m2) a p. č. 1082/232 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 733 m2).
Požadovaná cena
29002000
Platnost do
2020-02-17
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Komořany u Mostu, Most, okres Most