Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků parc. č. 3071/13 o výměře 66 m2, parc. č. 3071/25 o výměře 45 m2 a parc. č. 3071/29 o výměře 33 m2 v k. ú. Kamenice nad Lipou (všechny druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), které tvoří koryto drobného vodního toku Dráchovský potok (IDVT 10251232, ČHP 1-07-03-004) a části stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1970 o délce 355 m, nezapisované do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002368 a názvem „DRÁCHOVSKÝ POTOK (40575)“, a která se nachází na pozemcích parc. č. 3071/6, 3071/7, 3071/8, 3071/9, 3071/13, 3071/15, 3071/16, 3071/19, 3071/20, 3071/21, 3071/24, 3071/25, 3071/26, 3071/28, 3071/29, 3071/30, 3071/31 a 3071/32 v k.ú. Kamenice nad Lipou. Pozemky parc. č. 3071/13, 3071/25 a 3071/29 v k.ú. Kamenice nad Lipou a část stavby vodního díla v délce 355 m budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
48080
Platnost do
2020-02-17
Telefon
387683182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Kamenice nad Lipou, Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov