Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku parc.č. 1474/38 o rozloze 701 m2 (ost.pl.) v k.ú. Prachatice. Jedná se o pozemek s náletovými dřevinami, nezpevněnou cestou, mostkem a strží k potoku.
Požadovaná cena
95330
Telefon
956265115
E-mail
pavel.vacha@lesycr.cz
Osoba
Pavel Vácha
Útvar
Lesy ČR, s.p. - LZ Boubín
Katastrální území
Prachatice, Prachatice, okres Prachatice