Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1455/16 Prodej pozemku p.č. 187/1 , ostatní plocha o výměře 336 m2 k.ú. Stříbrnice
Požadovaná cena
99120
Platnost do
2020-02-22
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Stříbrnice, Staré Město, okres Šumperk