Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1410/18 Prodej pozemku st.109, st.110, st.112 zastavěné plochy o výěmže 75 m2, pozemků p.č. 518/2, 518/3, 521/3, 522/2 ostatní plochy o celkové výměře 318 m2
Požadovaná cena
58000
Platnost do
2020-02-24
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Studený Zejf, Písečná, okres Jeseník