Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 2237/20 o výměře 893 m2 - ostatní plocha - neplodná půda, v platném územním plánu jde o plochu zeleně, která nepatří do zastavěného území, netvoří funkční celek se stavbou.
Požadovaná cena
16850
Platnost do
2020-02-21
Telefon
566 593711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Jaroslav Koukal
Katastrální území
Oslavany, Oslavany, okres Brno-venkov