Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemky p. č. 740 (ostatní plocha jiná plocha, o výměře 47 138 m2), p. č. 705/2 (ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 126 145 m2, nově vzniklý dle GP), p. č. st. 141 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 411 m2).
Požadovaná cena
43500000
Platnost do
2020-02-24
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Lom u Mostu, Lom, okres Most