Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 280/1, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m2, jehož součástí je stavba s č. ev. 185 ( na KN – stavba pro rodinou rekreaci ) vše zapsané na LV č. 596 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, Katastrální území Horní Bradlo, obec Horní Bradlo. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
350000
Platnost do
2020-02-23
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horní Bradlo, Horní Bradlo, okres Chrudim