Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 280, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 253 m2, jehož součástí je stavba ( na KN – stavba občanského vybavení) s č. p. 56; Pozemek parc. č. 281, druh pozemku, zahrada, o výměře 136 m2; Pozemek parc. č. 282, druh pozemku, zahrada, o výměře 122 m2, vše zapsané na LV č. 577 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, Katastrální území Povrly, obec Povrly. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2700000
Platnost do
2020-02-23
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Povrly, Povrly, okres Ústí nad Labem