Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 8135/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m2, jehož součástí je budova s č. p. 2670 a č. ev.13, na KN jako stavba občanské vybavenosti a pozemku na p. č. 8132/21 o výměře 1459 m2, na KN jako ostatní plocha –zeleň, to vše vedené na LV č. 148 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň, Katastrální území Plzeň. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
34838000
Platnost do
2020-02-23
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Plzeň, Plzeň, okres Plzeň-město