Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 73 o výměře 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 75, objekt k bydlení, k. ú. a obec Lažiště, na LV č. 286, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2020-02-23
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Lažiště, Lažiště, okres Prachatice