Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky dle GP č. 591/34 o výměře 1716 m2, 591/35 o výměře 918 m2, 591/36 o výměře 1139m2, oddělené z č. 591/21, 591/29, 591/32 způsob využití ostatní plocha, vše v k.ú.Vrskmaň
Požadovaná cena
250000
Platnost do
2020-02-26
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov