Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky parc.č. 4238/7, 4239/1, 4239/3, 4242/1, 4244/23, 4244/25, 4244/50, 4244/55, 4246/7, 4267/1, 4267/19, 4267/20, 4267/43, 4274/2, 4274/11, 4274/12, 4274/14, 4274/15, 4274/17, 4274/41, 4274/46 vše v k.ú.Chomutov I
Požadovaná cena
4720000
Platnost do
2020-02-26
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov