Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 466/221 o výměře 97 m2 v k. ú. Broumy, oddělený geometrickým plánem č. 500-30/2018 z dosavadního pozemku parc. č. 466/141, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití pozemku: koryto vodního toku umělé.
Požadovaná cena
50000
Platnost do
2020-02-23
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň
Katastrální území
Broumy, Broumy, okres Beroun