Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č.st. 110 o výměře 19 m2 v k.ú. Lesní u Děčína
Požadovaná cena
3800
Platnost do
2020-02-27
Telefon
956 240 112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Lesná u Děčína, Děčín, okres Děčín