Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 34/3, druh pozemku ostatní plocha o výměře 11 m2, odděleného z pozemku p.č. 34, v k.ú. Hřensko
Požadovaná cena
1650
Platnost do
2020-02-27
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Hřensko, Hřensko, okres Děčín