Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o pozemek par.č. 543 o výměře 2197 m2 - orná půda v k.p. Hlivice zapsaný na LV 61 pro obec Medlov a k.ú. Hlivice, pozemek se nachází na hranici k.ú. bez trvalých porostů, v územním plánu obce je veden jako zemědělská plocha. DPH se neuplatňuje
Požadovaná cena
57180
Platnost do
2020-02-28
Telefon
566593711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Koukal
Katastrální území
Hlivice, Medlov, okres Olomouc