Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
• pozemku p. č. 160/18 v k. ú. Erpužice, o výměře 775 m2 – druh pozemku vodní plocha. Předmětný pozemek má být oddělen z p. p. č.160/6 v k. ú. Erpužice, dle geometrického plánu č. 212-54/52019. Na pozemku je část stavby vodního díla – „Revitalizaci Erpužického potoka“.
Požadovaná cena
7750
Platnost do
2020-02-28
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
ZBe - PS 1
Katastrální území
Erpužice, Erpužice, okres Tachov