Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o část pozemku odděleného geometrickým plánem č. 505-64/2019, kdy se z pozemku p.č. 126/8 odděluje nový pozemek p.č. 126/99 o výměře 137 m2 - ostatní plocha - zeleň.
Požadovaná cena
10467
Platnost do
2020-02-29
Telefon
566593711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Koukal
Katastrální území
Dolní Rožínka, Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou