Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 1246/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 101 m2 a pozemku p.č. 1248/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 566 m2 v k.ú. Malměřice.
Požadovaná cena
57810
Platnost do
2020-02-29
Telefon
956182106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Malměřice, Blatno, okres Louny