Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1970, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00004785 a názvem „LBP Dubského p. od Dlouhých dílů – 03 (Tok A)“, o délce 63 m, upravující koryto drobného vodního toku, levobřežního přítoku Dubského potoka od Dlouhých dílů (IDVT 10250363, ČHP 1-08-03-046), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 885/5 v k.ú. Javornice u Dubu. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže.
Požadovaná cena
12400
Platnost do
2020-03-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Javornice u Dubu, Dub, okres Prachatice