Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 3463/1 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Krupka.
Požadovaná cena
13300
Platnost do
2020-02-29
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvíno
Katastrální území
Krupka, Krupka, okres Teplice