Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 110/2 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je budova, stavba občanské vybavenosti s č.p. 48, ze kterého byl GP č. 806-122/2019 oddělen pozemek parc. č. 1548 o výměře 50 m2, zahrada, obec Úsov a k. ú. Úsov - město, na LV č. 405 u KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
20120
Platnost do
2020-03-04
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Úsov-město, Úsov, okres Šumperk